torsdag 30 juli 2009

Klarsynta socialdemokrater om friskolor

Friskolorna har kommit för att stanna! Vi socialdemokrater måste sluta att motarbeta dem!

Så modigt uttalar sig sex ledande socialdemokrater från Mälardalen i en debattartikel i DN. Artikeln är ett tydligt svar till de andra röster som nyligen krävt vinstförbud för friskolor och andra företag inom välfärdssektorn.

Artikelförfattarna skriver att: "Den friskolereform som drevs igenom i början på 90-talet utformades på ett sätt som garanterar den allmänna tillgängligheten och finansieringen. Alla barn, oavsett föräldrarnas inkomst och var de kommer ifrån, har möjlighet att välja en friskola."

Debattörerna tillhör en yngre generation socialdemokrater som kommer att driva en positiv syn på friskolorna på kommande partikongress. De framför flera argument mot ett vinstförbud, bl a: "Vi har dock svårt att se poängen med att det är acceptabelt att göra vinst på att bygga en skola men inte att driva den. Det är samma skattepengar som betalar båda."

Det kan bli en spännande partikongress. Vad säger Mona Sahlin i frågan?

Inga kommentarer: