onsdag 11 november 2009

Att leva är riskfyllt

Som så ofta har Malin Siwe en skarp analys av vår barnatro på att storstaten ska rädda oss från allt. I dagens Dagens Nyheter handlar det om brandvarnare.

För alla flerfamiljshus som byggts de senaste tio åren finns det brandvarnare enligt lag. I många kommuner finns förordningar om att det ska finnas i alla bostäder.

Och brandvarnarna finns. Men antalet döda i bränder har ändå ökat de senaste åren. Malin varnar för att vi invaggas i en falsk trygghet.

Detta är samma linje som David Eberhard är inne på, bl a i boken I trygghetsnarkomanernas land. Vi sätter vår tilltro att ständigt fler lagar, nya myndigheter och ytterligare regleringar ska rädda oss från allt ont.

Innerst inne är ändå de flesta medvetna om att livet är fullt av risker. Var och en av oss har ett personligt ansvar för att hantera riskerna.

Det känns tryggt (sic!) att det ändå finns kloka skribenter som påminner oss om lagarnas och statens ofullkomlighet.

Inga kommentarer: