måndag 23 november 2009

Bra initiativ av Björling och Hatzigeorgiou

Kan vi vara på väg mot en diskussion om konsekvenserna av ett öppet eller slutet Sverige? En debattartikel i SvD idag av handelsminister Ewa Björling och nationalekonomen Andreas Hatzigeorgiou kan vara ett steg på väg.

Artikelförfattarna tar avstamp i de ekonomiska och handelspolitiska fördelarna med ett öppet invandringsklimat. De lyfter fram de unika kunskaper utlandsfödda har om bl a marknader, affärskultur, lagar, politik, religion och språk i andra länder.

Hatzigeorgiou har genomfört en studie som visar på sambanden mellan ökad invandring och stärkt utrikeshandel.

Initiativet är bra av flera skäl. Det viktigt att gå till offensiven i debatten om migration och integration. Många tar de fördelar Sverige har av att vara ett relativt öppet samhälle för givet. Men har svårt att se sambanden mellan öppenhet, handel och ekonomi.

Det är också klokt att avstå från de fruktlösa diskussionerna om vem som kommer att samarbeta minst med Sverigedemokraterna i olika hypotetiska situationer. Det behövs en debatt om vilka värden som står på spel om Sverige skulle välja att bli en mer sluten stat, oavsett om det skulle ske i samarbete med SD eller som en taktisk anpassning för att sno potentiella SD-väljare.

Att öppenheten för fler att komma till Sverige har positiva konsekvenser för ekonomi och handel behöver påvisas gång på gång. Samtidigt behövs ett tydligt samband mellan hårda fakta och grundläggande liberala värden som tolerans och individuella fri- och rättigheter.

Vem för nu facklan vidare?

4 kommentarer:

thomass sa...

Inget land i Mellanöstern är ens med bland våra 30 största exportmarknader. Portugal, plats 30, export 3,7 miljarder.

Faktum är att inget av de stora invandrarländerna utanför EU är ens värda att nämna i siffror när det gäller handel.

Men 12000 invandrare skulle stå för 7 miljarder? Med 100 000 förra året skulle vi fått 58 miljarder extra i export alltså?

Härrejösses, lögnerna vet inga gränser. Detta är ju löjligt. Kan man inte anmäla dem någonstans?

Martin sa...

Vadå bra för svenskt ekonomi? Nu tror jag inte på Björnlings siffror, men även om man tar dem för sanna talar de ju snarare åt andra hållet. Hon skriver "12000 fler invandrare ökar exporten med 7 miljarder och IMPORTEN med 10 miljarder." Dvs ett handelsunderskott på runt 3 miljarder för varge 12 000 nya invandrare!

Med 100000 invandrare per år leder till runt 25 miljarder extra i handelunderskott per år! Och detta skriver hon i en artikel som ska hävda att Sverige tjänar på invandring. Hon måste verkligen vara helt övertygad om att de som läser artikeln inte kan sin nationalekonomi. Sådana som du.

klartexten sa...

Invandrarna kommer pga sin höga nativitet att öka även utan ytterligare invandring!

Med fortsatt muslimsk invandring så är det ofrånkomligt att Sverige så småningom får en muslimsk majoritet!

The Telegraph skriver att idag är 5% av EU muslimer. 2050 är 20% muslimskt! Och så kommer det att fortsätta. Vill du det? Vill vi ha fler muslimer här? Lugn! Dom kommer att bli i majoritet så småningom!

Vill vi hindra utvecklingen måste invandring från muslimska länder begränsas till förmån från icke muslimska!

JSMA sa...

Studien som artikeln bygger på är publicerad i sin helhet i tidskriften Ekonomisk debatt i november 2009. Resultatet av studien finns på www.ne.su.se/ed/pdf/37-7-ah.pdf.