onsdag 3 oktober 2012

Reformpolitik med ny kraft

Något har hänt inom Alliansen. Den budget som lagts fram för riksdagen är sprängfylld med reformer. Järnvägssatsningar. Bredband. Utbildning och jobb åt unga. Bättre villkor för företagen. Mer forskning som banar väg för den gröna energin. En budget för långsiktig hållbarhet. 

Alliansen satte punkt för tolv års socialdemokratiskt styre 2006. Då bars alliansprojektet av stark vilja till förändring. Att bryta utanförskapet och återupprätta arbetslinjen stod i centrum. Ett antal nya reformer sattes i verket, från RUT till jobbskatteavdrag.

Efter valet 2010 uttalades farhågor om att glöden inom Alliansen hade falnat. Sveriges statsfinanser är urstarka, men det finns samtidigt behov av reformer på en rad områden. För att fortsätta minska utanförskapet och ungdomsarbetslösheten. Förbättra levandsvillkoren på landsbygden. Klara de svåra klimatutmaningarna. Stärka Sveriges möjligheter i den globala konkurrensen.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven anklagde regeringen för att vara passiv. Det behövs nya investeringar för Sveriges framtid, menade S.

Annie Lööf var mycket tydlig med behovet av nytändning inom Alliansen i sitt första Almedalstal i somras. Då pekade hon också ut en rad reformområden som Alliansen behöver ta itu med.

Framgång i Annies första budget
Nu när Annie genomfört sin första budgetförhandling kan hon konstatera att resultatet är uppseendeväckande gott. Det är en mycket tydlig reformbudget. Det är en budget som investerar för att lösa angelägna samhällsproblem. Det är en budget fylld av Centerpolitik.

De viktigaste reformerna kan sammanfattas i fyra områden.
  • Stärka ungas möjligheter att få jobb. Över 8 miljarder kronor i ett flerårigt ungdomspaket.
  • Förstärka infrastrukturen hela landet. Järnväg, Ostlänk, Malmbana och T-bana. Totalt 106 miljarder kronor under en tioårsperiod från 2014.
  • Satsningar på grön energi. Den stora satsningen på 14 miljarder till energiforskning under 10 år banar väg för den gröna omställningen.
  • Förbättra villkoren för företagen. Sänkt bolagsskatt, investeraravdrag och en miljard till utbyggnad av bredband.
Socialdemokraternas rop efter en politik för nya investeringar har mattats. För hur ska de kunna matcha detta?

Centerpartiet – ett hållbart val. För nödvändiga reformer och långsiktiga investeringar.

Inga kommentarer: