tisdag 16 oktober 2012

En jordnära liberalism?

Jag vet, jag vet, jag vet. Så fort orden Centerpartiet och liberal nämns i samma mening är det en massa människor som blir upprörda. Från höger till vänster. Men ändå. Det finns både en spännande historia och en angelägen framtidsdiskussion som rör sambandet mellan liberalismen, landsbygden och centeridéerna.

Förra veckan ordnade vår idéprogramgrupp en välbesökt idékväll. Idéhistorikern och debattören Johan Norberg har författat en essä om den svenska bondeliberalismen som diskuterades med historikern Anders Björnsson under ledning av Mikaela Valtersson.

Essän visar hur mycket av de liberala idéerna i Sverige som växt fram och utvecklas med den svenska landsbygden som utgångspunkt – och av framsynta bondeledare. De svenska bönderna lyckades genom århundraden behålla mycket mer av sin frihet än de som odlade jorden i många grannländer.

Resultatet av denna frihetskamp ligger till grund för mycket av det vi tar för självklart idag. Tryckfrihet, religionsfrihet, näringsfrihet, äganderätt och frihandel. I långa stycken har de liberala värdena segrat.

Vårt parti har fortsatt utveckla dessa viktiga värden, men undvikit beteckningen liberal. Sannolikt till stor del eftersom detta begrepp av många förknippas starkt med ett annat svenskt parti – Folkpartiet. Ändå är det Centerpartiet som i decennier kämpat för frågor som decentralisering av makt, personligt ägande, fri företagsamhet och rätten att röra sig över nationsgränser.

I dagens internationella samarbete finns klara idémässiga beröringspunkter inte bara med de nordiska centerpartierna utan med flera andra partier med liberala grundvärderingar. Som Lib Dems i Storbritannien, D 66 i Holland och Radikale Venstre i Danmark.

När vi ska forma ett nytt idéprogram är egentligen inte frågan om det finns spår av ett liberalt idéarv i vårt tankegods eller inte. Utan framför allt hur centerpartiet idémässigt ska kunna bidra till att frihetliga värden, självbestämmande, decentralisering och socialt ansvarstagande kan utgöra grund för att möta framtida utmaningar.

Centerrörelsens idétradition och liberalismen möts kanske som allra starkast i två grundhållningar som beskrivs väl i Norbergs essä. Å ena sidan tron på det egna ansvaret och förmågan. Å andra sidan misstron mot överheten och förmyndarna. Eller som vi skulle sagt på 1970-talet: Lokalsamhälle istället för centralisering.

Centerpartiet – ett hållbart val. Också för en jordnära liberalism.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hej Micke!

Har du en adress till den där essän av Norberg? Vore intressant att läsa!

Ha det fint!

/Petter

JSMA sa...

Hej Petter!

http://www.centerpartiet.se/Documents/Tillbaka%20till%20ro%cc%88tterna%204.pdf