torsdag 13 november 2008

En väldig Borg


Tidskriften Fokus har kommit med sin årliga lista över de mäktigaste i Sverige. Och se, vad händer i dessa dagar? Finansminister Anders Borg har gått förbi sin chef Fredrik och toppar listan.

Detta gör att jag osökt kommer att tänka på psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg. För övrigt en översättning av "Ein' feste Burg ist unser Gott", skriven av arbetslinjens chefsideolog, ingen mindre än Martin Luther.

För den alltmer sekulära svenska menigheten kan det kanske passa att anpassa den lite ålderdomliga psalmtexten till en hyllning av Sveriges mäktigaste man.

1.Vår Borg är oss en väldig tröst, Han har vårt skattekista; Från Honom i båd´ tal och tröst, vårt hopp vi ej skall mista. Börsens kurser stiger ned, hackande och skevt; Borg rustar sig förvisst med utgiftstakets list: det kulor finns i ladan.

2.Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förödde; Men med oss står den rätte Man, vi stå, av Honom stödde. Frågar du vad namn han bär? Anders Borg det är. Han är den Fredrik utsett, prydd i öronring, sin tron för folket grundat.

3.Och vore världen än så stor och full av mörkrets dårar, dock, när ibland oss Anders bor, platt inget kan försvåra. Aktiemäklaren är ju dömd, och hans kraft är tömd. Borg med svans där bak, han styr i sakta mak: Ej ord kan honom fälla.

4.Borgs ord och löfte skall bestå; vi det i hjärtat bäre. För arbete, det ska vi få, om vi oss blott besväre. A-kassan är lagom låg , då vi söka lön och ränta, gott och tryggt : Det sköter Borg så snyggt! Perssons rike vi behålle.

Inga kommentarer: