tisdag 30 december 2008

Allt färre krig

Varje krig är en förödande konsekvens av mänsklighetens potentiella barbari. Varje människoliv som utsläcks av krigshandlingar är en tragedi.

Men i dessa dagar med ständiga rapporter om hamasraketer och israeliska attacker kan det finnas skäl att ändå påminna om att detta inte är ett ständigt växande problem.

UCPD, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala Univerisitet har följt och kartlagt krig och konflikter i världen under många år. Deras senaste samlade rapport över världsläget kom i oktober i år. Företrädare för UCDP kommenterar själva rapporten så här:

"Under 2007 pågick endast fyra krig. Det är det lägsta antalet sedan 1960. Därutöver fanns det 30 mindre väpnade konflikter där dock antalet dödade i strid inte kom upp till 1 000 under året. Det framgår av den årliga översikt som forskarna vid Uppsala universitets konfliktdataprogram just publicerat i den internationellt ansedda tidskriften Journal of Peace Research.

- Det är i och för sig en ökning, säger forskningsassistent Lotta Harbom vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), men viktigast är att krigen blivit färre.

Informationen i den nyligen publicerade årliga översikten täcker 62 år. Det högsta antalet krig som uppmätts under ett enskilt år sedan andra världskrigets slut är 17 och gällde för åren 1991 och 1992. Sedan dess har alltså antalet krig minskat med mer än 75 procent. Enligt Lotta Harbom är det inte sannolikt att konflikten i Georgien, som ju infaller under 2008, kommer att definieras som ett krig."

En rapport från Human Security Report 2005 förklarar minskningen av konflikter med tre politiska händelser under de senaste 30 åren:
  • Avskaffandet av kolonialsystemet. I många väpnade konflikter från 1950-talet till mitten av 1980-talet var målet att uppnå frihet från en kolonialmakt.
  • Det kalla krigets slut. Stormakterna upphörde att underblåsa oroligheter mot varandra och slutade därmed att stödja väpnade parter i ett antal fattiga länder.
  • Ökad aktivitet av det internationella samfundet för att förebygga, lösa, och bidra till återbyggnad i konfliktsituationer. FN och regionala organ har spelat en särskilt viktig roll.

Det går inte att slå sig tll ro så länge krig och konflikter pågår. Men det är viktigt att se att det finns lösningar. Och att situationen inte ständigt blir värre.

Inga kommentarer: