måndag 29 december 2008

Topp 5 2008 - Annie Johansson (3)

Sveriges yngsta riksdagsledamot Annie Johansson har fått sitt nationella genombrott under 2008. Det handlar såklart om den intensiva debatt som förts om FRA-lagen, men också om processen, besluten och kommunikationen i samband med detta.

Annie blev känd för en större allmänhet redan i valet 2006 då hon lyckades kryssa sig in förbi en högre placerad kandidat och knep centerpartiets enda mandat i Jönköpings län.

Hon har använt sitt förtroende från väljarna till att metodiskt driva liberala frågor och öppet kommunicera hur hon agerar och resonerar, inte minst genom sin blogg. Värnamoliberalism, öppenhet, företagande och miljö är de frågor hon prioriterar.

I sitt anförande i rikdagsdebatten den 17 juni utvecklade hon hur hon ser på en riksdagsledamots möjligheter och ansvar i en så kontroversiell fråga som FRA-lagen:

"Denna fråga handlar i grunden om mig själv. Jag vill varje dag kunna vakna upp och se mig själv i spegeln utan att skämmas. Oavsett alla andra argument måste jag till sist kunna rättfärdiga mitt agerande gentemot mig själv. Jag har under de senaste dagarna funderat mycket kring frågor som rör maktdelningen mellan riksdag och regering, hur man ser på sitt ledamotsuppdrag och var gränsen mellan övertygelse och lojalitet går.

Även om min utgångspunkt är och förblir lojalitet med den regering jag själv arbetat hårt för ska bli vald har lojaliteten också någonstans en gräns. Visst måste man kunna svälja den egna stoltheten också när det är riktigt tufft. Men det betyder inte att man underkastar sig till varje pris. Varje riksdagsledamot med självaktning vet att den gränsen en dag kommer att korsas.

När jag väger lojaliteten med regeringen mot innehållet i förslaget blir min slutsats efter många veckors vånda, framför allt under det senaste dygnet, att jag ställer stora krav på förändringar i det liggande förslaget. Jag måste som Annie, politiker och integritetspolitisk talesperson leva upp till min paroll om att skapa ett samhälle med mer människa och mindre stat, ett liberalt samhälle som börjar hos människor."

Utan stora överord, och utan att välja den lätta vägen och ställa sig vid sidan av beslutet, kunde Annie vara med och genomdriva stora förändringar i en fråga av mycket principiell betydelse för många människor. Ett eldprov hon klarade med glans.

Vi är många som ser fram emot Annies fortsatta framfart i parlamentet.

1 kommentar:

Annie sa...

Tack!

God fortsättning,

Annie