lördag 13 december 2008

Växthuseffektianens trosbekännelse

Klimatdebatten tar många intressanta vändningar. Förutom diskussionen om frågan i sak finns det en intensiv debatt om vilken procentsats som är den rätta för koldioxidutsläppens minskning i framtiden.

Dessutom finns en växande skiljelinje mellan de som är övertygade om att människans påverkan ligger bakom den ökade temperaturen, och de som hävdar att så inte är fallet. Snart är det som sunni och shia eller katoliker och protestanter.

Som frälst växthuseffektian känner jag att det behövs en grundtext att hålla sig till när revisionisterna kommer igång som värst. Därför har jag här travesterat en text från den svenska högmässan till en trosbekännelse för alla sanna växthuseffektianer.

Vi tro på växthuseffekten
himmelens och jordens hotare

Vi tro ock på den godtrogna människan
effektens enfaldiga upphovsmakare
naiv som jungfru Maria
pinad av otillräcklighetsångest
korsfärst av sig själv
nedstigen i en bensinslukande SUV
uppstigen i Kyoto och Poznan
längtande till Gud Faders högra sida
därifrån igenkommande
till att döma otrogna och tröga

Vi tro ock på den heliga mediadebatten
en okränkbar, massiv kampanjapparat
det allomfattande drevet
syndernas axlande
de trögas uppvaknande
och en evig skuld

Inga kommentarer: