lördag 27 december 2008

Företag och välfärd

Diskussionen om "smart regeringspolitik" för näringslivsutveckling påminner mig om en rapport jag skrev för Svenskt Näringsliv tillsammans med Dag Boman för två och ett halvt år sedan.

En slutsats vi drog är att om man utgår från vilken nytta som kan skapas för medborgarna, så finns många intressanta erfarenheter att ta tillvara när det gäller smart samverkan mellan offentlig sektor och privat näringsliv. Det gäller t ex inom fysisk samhällsplanering och byggande, där samspelet inte alls upplevs lika dramatiskt som inom t ex vård och omsorg.

Världen efter finanskrisen behöver nya frimodiga grepp. Kanske dags att kasta bort några gamla skygglappar?

Inga kommentarer: