tisdag 30 december 2008

Topp 5 2008 - Lovisa Morén (1)

Vinnaren av de kvinnor som gått före och inspirerat under året är Lovisa Morén, tvåbarnsmamma och miljöpartist i Hässelby. När jag lärde känna henne i mitten av 1990-talet var hon en rekordung, karismatisk och mycket målmedveten gruppledare för miljöpartiet i Stockholms Stadshus.

Hon kastades tidigt in i hetluften i tuffa förhandlingar med finansborgarrådet Mats Hulth (s), Annika Billström (s) och andra av huvudstadens politiska ledare. De ledande tjänstemännen i stadens förvaltningar blev ofta tagna på sängen av en ung grön politiker som var mer påläst än deras egna experter.

I slutet av 90-talet drabbades hon av en svår, livshotande sjukdom. Det har krävts många år av rehabilitering och tålamod för att komma tillbaka. Och hon har klarat det!

Lovisa har kunskap, potential och stöd för att vara riksdagsledanot eller borgarråd om hon skulle velat. Men hon har prioriterat småbarnen och deras trygghet. Istället för att stå i riksdagens talarstol med ett spädbarn på armen har hon valt att som en av de första i Stockholm ta initiativ till att använda vårdnadsbidraget för att kunna vara hemma en längre tid med vår dotter Mira och även ha mer tid för vår son Liam.

Politiskt och personligt slåss Lovisa för barnens rättigheter, en skola som tar tillvara och stimulerar barnens känslomässiga behov och människors rätt att själva välja de lösningar som passar dem bäst. Under hennes tid som gruppledare och drivande i skolstyrelse och utbildningsnämnd har barnperspektiv, EQ och friskolor lyfts fram. Skolorna i Stockholm fick också starkt ökade resurser när Lovisa var med och styrde.

Lovisa tillhör de genuina miljöpartisterna som inte sätter maktinnehav och blockpolitik främst utan tror på ett självständigt grönt alternativ. I det alltmer polariserade rollspelet som pågår i svensk rikspolitik behövs det någon som vågar stå för ett annat synsätt.

Svensk politik behöver mer av Lovisa Morén.

Topp 5 2008 - Hillary Clinton (2)

Den stora kampen i årets amerikanska presidentval stod inte mellan Barack Obama och John McCain. Huvudmatchen avgjordes under våren i det demokratiska partiets dramatiska, utdragna presidentval.

För första gången skulle en av presidentkandidaterna vara en färgad man eller en vit kvinna. Hopp om förändring stod mot tilltro till erfarenhet. Braskande visioner mot pragmatiskt reformarbete. "Yes, we can" mot "Ready from day one".

Sakpolitisk sett är skillnaden inte så ohygglig mellan de båda. Hillary står dock mer i mitten och Obama är mer av traditionell vänsterdemokrat.

Det blev en intensiv och in i det längsta svårtippad kamp mellan Obama och Hillary. Obama tog ledningen i Iowa tredje januari, men Hillary svarade direkt i New Hampshire den åttonde januari.

Hillary vann en rad stora stater, bl a Kalifornien, New York, New Jersey och Massachusets på Super Tuesday. Till slut fick Hillary drygt 18 miljoner röster i primärvalen, fler än Barack Obama (!) enligt realclearpolitics.com om alla stater räknas, men Hillary fick något färre delegater.

Som vi alla vet vann Barack Obama sedan presidentvalet och har förnuftigt nog tagit tillvara Hillarys kompetens som utrikesminster. Det kan verkligen behövas. Världen står inför en rad utmaningar där USA fortsatt kommer att spela en avgörande roll. Såväl dagtid som 3 a.m.

Allt färre krig

Varje krig är en förödande konsekvens av mänsklighetens potentiella barbari. Varje människoliv som utsläcks av krigshandlingar är en tragedi.

Men i dessa dagar med ständiga rapporter om hamasraketer och israeliska attacker kan det finnas skäl att ändå påminna om att detta inte är ett ständigt växande problem.

UCPD, Uppsala Conflict Data Program vid Uppsala Univerisitet har följt och kartlagt krig och konflikter i världen under många år. Deras senaste samlade rapport över världsläget kom i oktober i år. Företrädare för UCDP kommenterar själva rapporten så här:

"Under 2007 pågick endast fyra krig. Det är det lägsta antalet sedan 1960. Därutöver fanns det 30 mindre väpnade konflikter där dock antalet dödade i strid inte kom upp till 1 000 under året. Det framgår av den årliga översikt som forskarna vid Uppsala universitets konfliktdataprogram just publicerat i den internationellt ansedda tidskriften Journal of Peace Research.

- Det är i och för sig en ökning, säger forskningsassistent Lotta Harbom vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), men viktigast är att krigen blivit färre.

Informationen i den nyligen publicerade årliga översikten täcker 62 år. Det högsta antalet krig som uppmätts under ett enskilt år sedan andra världskrigets slut är 17 och gällde för åren 1991 och 1992. Sedan dess har alltså antalet krig minskat med mer än 75 procent. Enligt Lotta Harbom är det inte sannolikt att konflikten i Georgien, som ju infaller under 2008, kommer att definieras som ett krig."

En rapport från Human Security Report 2005 förklarar minskningen av konflikter med tre politiska händelser under de senaste 30 åren:
  • Avskaffandet av kolonialsystemet. I många väpnade konflikter från 1950-talet till mitten av 1980-talet var målet att uppnå frihet från en kolonialmakt.
  • Det kalla krigets slut. Stormakterna upphörde att underblåsa oroligheter mot varandra och slutade därmed att stödja väpnade parter i ett antal fattiga länder.
  • Ökad aktivitet av det internationella samfundet för att förebygga, lösa, och bidra till återbyggnad i konfliktsituationer. FN och regionala organ har spelat en särskilt viktig roll.

Det går inte att slå sig tll ro så länge krig och konflikter pågår. Men det är viktigt att se att det finns lösningar. Och att situationen inte ständigt blir värre.

måndag 29 december 2008

Topp 5 2008 - Annie Johansson (3)

Sveriges yngsta riksdagsledamot Annie Johansson har fått sitt nationella genombrott under 2008. Det handlar såklart om den intensiva debatt som förts om FRA-lagen, men också om processen, besluten och kommunikationen i samband med detta.

Annie blev känd för en större allmänhet redan i valet 2006 då hon lyckades kryssa sig in förbi en högre placerad kandidat och knep centerpartiets enda mandat i Jönköpings län.

Hon har använt sitt förtroende från väljarna till att metodiskt driva liberala frågor och öppet kommunicera hur hon agerar och resonerar, inte minst genom sin blogg. Värnamoliberalism, öppenhet, företagande och miljö är de frågor hon prioriterar.

I sitt anförande i rikdagsdebatten den 17 juni utvecklade hon hur hon ser på en riksdagsledamots möjligheter och ansvar i en så kontroversiell fråga som FRA-lagen:

"Denna fråga handlar i grunden om mig själv. Jag vill varje dag kunna vakna upp och se mig själv i spegeln utan att skämmas. Oavsett alla andra argument måste jag till sist kunna rättfärdiga mitt agerande gentemot mig själv. Jag har under de senaste dagarna funderat mycket kring frågor som rör maktdelningen mellan riksdag och regering, hur man ser på sitt ledamotsuppdrag och var gränsen mellan övertygelse och lojalitet går.

Även om min utgångspunkt är och förblir lojalitet med den regering jag själv arbetat hårt för ska bli vald har lojaliteten också någonstans en gräns. Visst måste man kunna svälja den egna stoltheten också när det är riktigt tufft. Men det betyder inte att man underkastar sig till varje pris. Varje riksdagsledamot med självaktning vet att den gränsen en dag kommer att korsas.

När jag väger lojaliteten med regeringen mot innehållet i förslaget blir min slutsats efter många veckors vånda, framför allt under det senaste dygnet, att jag ställer stora krav på förändringar i det liggande förslaget. Jag måste som Annie, politiker och integritetspolitisk talesperson leva upp till min paroll om att skapa ett samhälle med mer människa och mindre stat, ett liberalt samhälle som börjar hos människor."

Utan stora överord, och utan att välja den lätta vägen och ställa sig vid sidan av beslutet, kunde Annie vara med och genomdriva stora förändringar i en fråga av mycket principiell betydelse för många människor. Ett eldprov hon klarade med glans.

Vi är många som ser fram emot Annies fortsatta framfart i parlamentet.

söndag 28 december 2008

Dagens Orwell

If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.

Topp 5 2008 - Louise Hallin (4)

Som fjärde namn på Top 5 listan 2008 korar jag Louise Hallin, som jag tidigare skrivit om här på bloggen. Louise är legitimerad barnmorska, legitimerad sjuksköterska, legitimerad psykoterapeut och dessutom vårdlärare (puh). Hon startade Sveriges första privata mödravård, Munkbrons MVC.

Jag hade förmånen att få träffa Louise när jag arbetade med konkurrens och starta eget i vården i landstinget i Stockholm i början av 1990-talet. Vi arbetade med att få fram en likvärdig mödravårdspeng och gjorde "nedslag i verkligheten" för att få veta vad det egentligen handlade om.

Louise gjorde redan då ett djupt intryck på mig och många andra , bl a genom sin analys av hur den kunskap om graviditet, födande och småbarnsliv som traditionellt förmedlats inom familjen nu på många håll tappats bort.

Nu kan vi höra henne på förmiddagarna i knattetimmen i P 4 och se henne i rutan, så klok, så insiktsfull och så fylld av integritet. Framför allt har Louise en grundläggande respekt för barnen, de små och de större, och deras behov.

Som sexbarnsfar och relativt nybliven småbarnsförälder har jag ju begått minst en miljon misstag trots alla goda föresatser och behöver verkligen visa råd.

Om fler lyssnar på Louise Hallin och för hennes budskap vidare kommer vi att få tryggare barn, mer stabila familjer, långt färre samhällsproblem och en mycket bättre värld.

lördag 27 december 2008

Dagens Steinbeck


Ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and pretty soon you have a dozen of them.


Företag och välfärd

Diskussionen om "smart regeringspolitik" för näringslivsutveckling påminner mig om en rapport jag skrev för Svenskt Näringsliv tillsammans med Dag Boman för två och ett halvt år sedan.

En slutsats vi drog är att om man utgår från vilken nytta som kan skapas för medborgarna, så finns många intressanta erfarenheter att ta tillvara när det gäller smart samverkan mellan offentlig sektor och privat näringsliv. Det gäller t ex inom fysisk samhällsplanering och byggande, där samspelet inte alls upplevs lika dramatiskt som inom t ex vård och omsorg.

Världen efter finanskrisen behöver nya frimodiga grepp. Kanske dags att kasta bort några gamla skygglappar?

Modern matchmaking

En spännande organisation som uppmärksammas i SvD:s spaningsserie inför det nya år som kommer är Volontärbyrån. Amelie Silfverstolpe som grundat Volontärbyrån tror att svenskarnas ideella engagemang kommer att öka under 2009.

Volontärbyrån finansieras genom samarbeten med kommuner och företag och är gratis för volontärer och frivilligorganisationer. Genom sin hemsida hjälper byrån dels frivilligorganisationer att annonsera uppdrag de behöver hjälp med, dels frivilliga att få en överblick över vilka insatser de kan göra.

Sedan starten 2002 har Volontärbyrån förmedlat över 17000 volontärkontakter till ca 900 frivilligorganisationer, däribland Röda Korset, Hammarby IF, Cirkus Cirkör, Tjejzonen, Frivillig Väntjänst, Göteborgs Räddningsmission och Fryshuset. Volontäruppdragen varierar från läxläsning och telefonjour till styrelseuppdrag, IT-stöd, flyktingguider, matlagning och evenemangshjälp.

Gå in på hemsidan och kolla! Kanske hittar du något som passar just dig...

Smart regeringspolitik?

Den frie socialdemokratiske debattören Anders Isaksson skriver intressanta tankar i en kolumn i Dagens Nyheter om "smart regeringsmakt". Han hänvisar till ett tal av näringsministern i Gordon Browns brittiska labourregering, Peter Mandelson:

"Lämnad åt sig själv kan inte marknadsekonomin producera ett långsiktigt hållbart välstånd, menade Mandelson, det är staten som ytterst säkrar både dess existens och legitimitet. För att klara globaliseringens fria konkurrens och tillgodose medborgarnas krav på arbete, välfärd och social rättvisa krävs därför en legering av marknad och näringspolitisk aktivism, byggd på samverkan mellan det privata näringslivet och en smart, kapabel och strategiskt inriktad regeringspolitik."

Isaksson tar detta som avstamp för en jämförelse med hur den svenska staten tidigare agerat i samklang med näringslivet, med ett inte obetydligt inslag av atomkraftsnostalgi :

"Sveriges hundra år av hög och i stort sett oavbruten tillväxt mellan 1870 och 1970 är ett sådant exempel, en era som började med att staten tog ansvaret för järnvägens stambanor och slutade med att politikerna - tvärs över blockgränserna - tog död på landets mest högteknologiska industrigren, kärnkraften. Däremellan drev olika regeringar utbyggnaden av vattenkraften och telefonin, utvidgade vägnätet, skapade flygbolaget SAS, lade grunden till Saabs flygplans- och biltillverkning och körde kärnkraften i tandem med Asea-Atom."

Han fortsätter sedan med en vildvuxen flora av idéer om hur den svenska staten nu skulle kunna agera "smart".

Isakssons idéer är väl värda att fundera vidare på. En viktig skillnad idag är att både marknaderna och staterna nu är sammanvuxna på ett helt annat sätt än tidigare, inte minst genom EU-samarbetet. EU har i alltfler avseenden nationalstaternas tidigare roll.

Den Europeiska Unionen med sina hundratals miljoner invånare skulle kunna agera mycket mer dynamiskt i förhållande till näringslivet, inte minst i fråga om infrastruktur och nätverksindustrier inom t ex transporter, telefoni, energi och miljö.

Detta skulle vara en mycket mer fruktbar EU-politik för ett utvecklat näringsliv än gigantiskt stigmatiserande jordbruksstöd, snedvridande tullar och överbyråkratiserade strukturfonder.

fredag 26 december 2008

Dagens Freud

Ibland är en cigarr bara en cigarr.

Nyårslöftestips

Julen är på upphälliningen, liksom glöggen var nyss, grönkålen är uppäten och klapparna öppnade. Snart är det dags att börja fundera på det nya året. Och de löften om ett bättre liv som åter ska ställas ut.

Innan jag tar itu med mina egna, tänkte jag komma med lite tips till kända personer. Inte bara mellandagsrea, utan helt gratis råd!

Jag lovar att...

Barack Obama
Connect the phone to Hillary at 3 a.m.

Peter Jidhe
I fortsättningen enbart kommentera bollsparkning.

Mona Sahlin
Aldrig mer hoppa i galen badtunna.

Sven-Otto Littorin
Ta varje skitdag som den kommer hela jäkla skitåret.

Jonas Gardell
Aldrig mer bo på slott utan Mark.

Maria Wetterstrand
Motsätta mig varje ändring av miljöpartiets stadgar.

Urban Bäckström
Göra Svenskt Näringsliv till en spjutspets för minskade utsläpp av växthusgaser.

Mikael Persbrandt
Ta det lugnt.

måndag 15 december 2008

Östsvenska godbitar

Jobbet har gjort mig till en frekent besökare av Östergötland. Framför allt går mina tågresor till Linköping, Sveriges femte största stad med ca 140.000 invånare.

Det tar ett tag att lära känna en stad. Men jag har redan upptäckt ett par pärlor på mysiga Ågatan i studentkvarteren.

Bar och Kök eller BK frestar med en spännande, välkomponerad meny. Jag kan rekommendera såväl tonfiskcarpaccio med limecreme fraiche och rostade sesamfrön som den senapsgrillade hjortfilén med potatis- och dragonsufflé. Det finns en rikt utbud av goda viner på glas. Servicen är faktisk fantastisk med en enagerad presentation av varje maträtt.

En bit därifrån ligger Gula Huset med en genuin ombonad miljö och skön stämning. Här kan man njuta av renpepparstek med lingonchutney eller grillade scampi med vitlökskräm och chili-lime-salsa.

lördag 13 december 2008

Kvällens Aristoteles

En verklig vän är en själ i två kroppar.

Växthuseffektianens trosbekännelse

Klimatdebatten tar många intressanta vändningar. Förutom diskussionen om frågan i sak finns det en intensiv debatt om vilken procentsats som är den rätta för koldioxidutsläppens minskning i framtiden.

Dessutom finns en växande skiljelinje mellan de som är övertygade om att människans påverkan ligger bakom den ökade temperaturen, och de som hävdar att så inte är fallet. Snart är det som sunni och shia eller katoliker och protestanter.

Som frälst växthuseffektian känner jag att det behövs en grundtext att hålla sig till när revisionisterna kommer igång som värst. Därför har jag här travesterat en text från den svenska högmässan till en trosbekännelse för alla sanna växthuseffektianer.

Vi tro på växthuseffekten
himmelens och jordens hotare

Vi tro ock på den godtrogna människan
effektens enfaldiga upphovsmakare
naiv som jungfru Maria
pinad av otillräcklighetsångest
korsfärst av sig själv
nedstigen i en bensinslukande SUV
uppstigen i Kyoto och Poznan
längtande till Gud Faders högra sida
därifrån igenkommande
till att döma otrogna och tröga

Vi tro ock på den heliga mediadebatten
en okränkbar, massiv kampanjapparat
det allomfattande drevet
syndernas axlande
de trögas uppvaknande
och en evig skuld

måndag 8 december 2008

Bloggsemester...

...har jag haft och just kommit åter från betydligt sydligare breddgrader än Mälardalen.

När jag loggat in mig på tillvaron här hemma ska jag blogga ut igen.