onsdag 11 februari 2009

Barnomsorgspeng - men inte full valfrihet

Regeringen föreslår nu en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag som ska följa med barnen oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer i en ny proposition. Det nya systemet föreslås börja gälla den 1 juli i år. Staten satsar 22o miljoner kronor på detta.

Syftet med pengen sägs vara att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Vackert så. Men en fullständig valfrihet av egna lösningar för barnen på jämbördiga ekonomiska villkor blir det ju inte.

Som tidigare konstaterats på bloggen betalar en kommun som infört vårdnadsbidrag ändå ca 3 gånger så mycket för ett barn som går i förskola som för ett barn som är hemma hos sina föräldrar. Och då kan ändå föräldern till det barn som går i förskola gå ut och jobba och tjäna in pengar.

Och i många kommuner finns inte vårdnadsbidraget. Så det är en bit kvar till valfrihet på likvärdiga villkor för barnfamiljerna.

Inga kommentarer: