måndag 9 februari 2009

Ideologisk pragmatism?

Ett par definitioner hämtade ur Wikipedia:

Pragmatism:
"Ett påståendes mening, en idé, metod, teori eller hypotes verifieras enligt pragmatismen i dess konkreta konsekvenser, dess tillämpbarhet, funktion och användbarhet. Vissa pragmatiker anser att sant är vad som är nyttigt för livet eller verksamheten, andra att en hypotes är sann om den möjliggör att vissa eftersträvade förutsägelser går i uppfyllelse."

Ideologi:
"Politiska ideologier är idéer om hur samhället skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen. Nästan alla ideologier har en människosyn, det vill säga en uppfattning om människans natur och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en om hur "det goda samhället" bör se ut, något som ibland kallas "utopi".

Det finns säkert de som inte tycker att dessa beskrivningar är rätt på pricken, men de duger just nu för mig.

Hur som helst kan det finnas anledning att begrunda båda för våra politiska ledare - t ex nu inför samtalen om energifrågan. Varför inte hitta en nyttig samarbetslösning som går att genomföra i praktiken - på vägen mot det goda samhället?

Inga kommentarer: