tisdag 22 september 2009

Medias offersymfoni fortsätter

Så har regeringens sista samlade budget för denna mandatperiod presenterats. Mest väsen blev det denna gång om bristen på respekt för talmannen och den heliga plenisalen. Ajabaja Borg som kommunicerar direkt med folket.

Men sedan kör gammelmedia på med det traditionella konceptet: "Vem vinner och vem förlorar". Utan Rickard Sjöberg, men ändå. Huvudstadens nyhetsdrake ojar sig öppet över att det inte verkar finnas några riktigt utsatta förlorare i budgeten. "Årets budget innebär egentligen inga direkta förseningar för några enskilda grupper" konstaterar reportern Sven Grundberg en smula uppgivet.

Men skam den som ger sig. Rubriken "Vinnare och förlorare i höstbudgeten" var ju säkert redan satt. Så här gäller det att leta upp förlorare. Givetvis från en synbarligen opartisk källa. Det går säkert att hitta någon som vill peka ut förlorare i tidningen om man ringer runt.

Och se! Här kommer Ingela Gabrielsson, privatekonomisk rådgivare på Nordea, ut som objektiv samhällsekonomisk expert och granskar förlorarpotentialen i budgeten. De som i störst utsträckning drabbas av den här budgeten är de som inte nämns i budgeten, menar hon.

Detta visar sig enligt Gabrielssons och Grundbergs gemensamma (?) tolkning vara de arbetslösa, vars ekonomiska situation försämrades 2007 (!). Det är visserligen ett par år sedan, men old bad news är ändå bättre än no bad news. Och de har inte fått någon synbar förbättring i denna budget.

Frågan är hur Gabirelsson och Grundberg kan veta att arbetslösa inte kan få ökade möjligheter att faktiskt få arbete med de åtgärder som nämns i budgeten? Om det blir ett ökat privatekonomiskt utrymme för många människor, brukar inte detta spä på efterfrågan och generera fler jobb...?

Sedan hittar Grundberg de sjukskrivna, som enligt honom inte omfattas "i någon större utsträckning" av budgeten. Fast han får ta tillbaka det i nästa stycke, där han medger ett höjt bostadstillägg på upp till 6.600 kronor per år.

Lite magert blev det allt på förlorarsidan. Men rubriken blev ju bra, och man kunde fläska till med "Förlorarna Borg talar tyst om".

Och var inte oroliga, snart kommer massmedias apostlar med fler förlorare vi kan antingen identifiera oss med eller tycka synd om. För när man ska sälja prenumerationer och lösnummer är vi alla presumtiva offer på de illasinnade beslutsfattarnas altare.

Inga kommentarer: