onsdag 23 september 2009

Obamas ljumma klimatarbete

Det tornar upp sig inför Köpenhamn i december. EU och Sverige driver på för ett nytt, ambitiöst klimatavtal. USA är det stora osäkra kortet. Obama talar som vanligt vackra ord men har än så länge inte mycket konkret att komma med.

Varför händer ingenting mer från Obamas och USA:s sida? Jag tror det finns flera orsaker.

  • Andra frågor högre på Obamas To-Do-List
Barack Obama lägger nu stort krut på att få till stånd en ny sjukvårdsreform i USA. Motståndet är hårt, och han svarar med samma mynt. Men det är inte alls säkert att han lyckas. Vid sidan av sjukvårdsfrågorna står dessutom ekonomin och utrikeskriser som Afghanistan och Mellanöstern högt på agendan.

  • Klimatfattig politisk debatt
Klimatfrågan spelar inte alls samma roll i den politiska debatten i USA som i Sverige och Europa. Massmedia fokuserar mer på sjukvård, ekonomi, arbetslöshet och utrikesfrågor. En intressant artikel av John B Judis i The New Republic visar hur förtroendesiffrorna för såväl Obama som tidigare amerikanska presidenter hänger nära ihop med arbetslöshetens utveckling.

  • Otydlig klimatagenda
Inför presidentvalet lyfte Obama fram miljö- och klimatfrågorna i högre grad än t ex John McCain. Men han var inte lika tydlig som Hillary Clinton, som klart deklarerade att hon ville ha ett nytt globalt klimatavtal efter Kyoto. Obama hänföll då som nu mer åt fina formuleringar.

  • Bristande inrikespolitiskt ledarskap
Den amerikanska kongressen kan inte alls styras från regeringen som den svenska partitrogna riksdagen. Varje ledamot behöver övertygas individuellt. Detta är en av de saker man måste greja om man ska kunna bli framgångsrik som amerikansk president. Här har Obama stora problem i flera frågor.

Och med andra frågor än klimatet i fokus, en oklar klimatagenda och en skakigt ledarskap är det högst osäkert vad Obama kommer att kunna leverera inför Köpenhamn.

Inga kommentarer: