tisdag 22 september 2009

Rädslan för det främmande

I ett tidigare inlägg efterlyste jag att Sverigedemokraternas värderingar lyftes fram i ljuset, då jag är övertygad om att de inte delas av de allra flesta svenskar. En kommentar undrade då varför jag inte själv gör detta.

Så här kommer ett framlyftande, från SD:s invandringspolitiska program, antaget av deras riksårsmöte 2007.

För det första kan man snabbt konstatera att programmet bygger på att den svenska nationella identiteten är utgångspunkten, inte alla alla människor är lika mycket värda: "...en alltför stor invandring på ett allvarligt sätt kommit att hota den svenska nationella identiteten..."

Andra människors ursprung och identitet ska däremot bekämpas, enligt SD. Programmet tar avstånd från "mångkulturalism" och vill inte att "främmande kulturer" ska få jämställas med "ursprungskulturen", dvs den blågula svenska. Sverigedemokraterna vänder sig emot att uppmuntra invandrare att "behålla, eller förstärka, sina ursprungliga identiteter".

Ursprung och identitet är alltså mycket bra när de gäller infödda svenskar, men ska bekämpas eller till och med utplånas för inflyttade.

När de gäller religion och friskolor finns samma syn på att svensk västerländsk religion ska främjas, men annan religion ska bekämpas: "...statligt och kommunalt stöd ska endast utgå till friskolor som vilar på judeo-kristen grund..."

Och när det gäller vad som får byggas påminner Sverigedemokraternas formuleringar om hur totalitära regimer brukar uttrycka sig: "Inga religiösa byggnader, med en för svensk byggnadstradition främmande arkitektur skall få byggas."

Detta är alltså ett av Sverigedemokraternas många olika program som förespråkar:
  • Bekämpa främmande kulturer, för de hotar den nationella identiteten
  • Invandrare ska inte behålla sitt ursprung och sin egen identitet
  • Andra religioner ska diskrimineras i förhållande till kristendom
  • Byggnadsförbud för andra religiösa byggnader än kyrkor
Ställ frågor till Sverigedemokraterna om hur de kan försvara detta. Stick hål på deras svartmålande av andra människor än svenskar som farliga främlingar!

Inga kommentarer: