torsdag 15 oktober 2009

Bejaka invandringens möjligheter!

Nationer och gränser är något som människan har hittat på. Inom överskådlig tid kommer vi att få leva med dess för- och nackdelar. Utvecklingen av EU är dock ett tydligt exempel på hur de gamla nationsgränserna håller på att förlora sin roll.

Att människor flyttar från ett land till ett annat är en möjlighet för både enskilda individer, företag och nationer att utvecklas. Arbetskraftsinvandring kan ge nya livschanser till människor, ökad kompetens till företag och berika landet med både kultur och skattemedel.

Men det går alltid att fokusera på problemen. I en debattartikel presenterar idag professor Jan Ekberg en rapport till regeringen om arbetskraftsinvandring och de offentliga finanserna. Den slutsats han för fram är att invandrad arbetskraft kan påverka statens finanser positivt i viss utsträckning, men att påverkan är liten. DN har i vanlig ordning bidragit med en rubrik som inte speglar resultatet i artikeln...

Jag har inte hunnit läsa hela rapporten, utan bara artikeln än så länge, men som den presenteras tycks den bygga på ett ganska statiskt synsätt - och det enkla faktum att också invandrare åldras. Förutom de rent statistiska sambanden mellan antal invandrare, ålder, sysselsättningsgrad och skatteintäkter finns en rad andra faktorer som kan påverka effekterna av arbetskraftsinvandring.

En sådan är hur bilden av invandring i Sverige kan påverkas av att vi får ett större flöde av människor som kommer hit just för att arbeta. I andra länder, som Kanada, där man har betydligt större andel arbetskraftsinvandring, har man också lyckats med integrationen på ett annat sätt än i Sverige. Det är inte osannolikt att detta skulle minska den stigmatisering många svenskar med utländsk bakgrund får känna av på den svenska arbetsmarknaden.

Globaliseringsrådet har i sina rapporter framhållit ett antal möjligheter med ökad arbetskraftsinvandring. Philippe Legrain från London School of Economics menar att om man tittar snävt på effekterna för statens finanser missar man de bredare ekonomiska fördelarna som i själva verket bidrar till att finansiera välfärdsstaten.

I tankesmedjan Fores arbetar vi med att ta fram mer kunskap om möjligheterna med migration. En studie av ekonomen Howard Reed, chef för Landman Economics, visar att invandringen till Storbritannien inte pressar ned lönenivåerna, men däremot har en positiv effekt på sysselsättningen.

Det är bra att det kommer fram mer kunskap om vad ökad migration kan innebära. Men de rapporter som kommer fram behöver granskas kritiskt. Vi behöver inte vara rädda för att det kommer nya människor till Sverige. Det är en stor möjlighet - bejaka den!

7 kommentarer:

esteban-ii sa...

Det är väl ingen som ifrågasätter de potentiella vinsterna med invandring. Men det är en väldig skillnad mellan att tillåta invandring av efterfrågad arbetskraft (vilket är vad Canada gör) och att tillåta invandring av outbildad arbetskraft. I dagens samhälle finns det ju en stor skillnad i efterfrågan på arbetskraft beroende på kompetens: vi har ett kraftigt överskott av arbetskraft för enkla jobb, medan det saknas arbetskraft för mer kvalificerade jobb.

affes sa...

Ja jag tror ju inte Kanada låter tidningsbud från Uzbekistan arbetskraftsinvandra.

http://affes.wordpress.com/2009/07/20/tidningsbud-fran-uzbekistan/

JSMA sa...

Intressanta kommentarer. Jag tror inte Sverige ska importera Kanadas invandringsmodell rakt av, men vi kan dra lärdomar därifrån.

Det finns många människor i Sverige med hög kompetens och utländsk bakgrund som har svårt att få jobb motsvarande sin kompetens även i högkonjunktur.

Jag är övertygad om att en större andel arbetskraftsinvandring skulle medföra en dynamik som kan få positiva följder även för personer som idag står utanför den svenska arbetsmarknaden.

affes sa...

och jag är övertygad om att du inte vill gå in på detaljer.

För nog är det svårt att förklara för Lasse (arbetslös, tar vilket jobb som helst) vad för slags positiva följder det blir för honom när Ahmed arbetskraftsinvandrar från Irak och får städjobbet som Lasse mycket väl kunde ta.

JSMA sa...

Jag har inga som helst problem med detaljer, även om helhetsbilden är viktig. På en av jobbsajterna för Sveriges arbetsmarknad, Platsbanken, finns just nu 21.562 lediga platser. Mitt i lågkonjunkturen. Det kommer in nya jobb varje dag.

Arbetsmarknaden är inte, och har aldrig varit, statisk. Inom några år är det sannolikt att vi har en besvärlig brist på arbetskraft i i Sverige.

Blogo sa...

Kul att du nämner två britiska rapporter, men INTE den som kom från House of Lords. http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeconaf/82/82.pdf

Slutsatserna är i stort sett desamma som i Ekbergs rapport: Invandringens lönsamhet beror på hur välutbildade och anpassade de är.

Blogo sa...

Länken föll visst bort

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldselect/ldeconaf/82/82.pdf