fredag 24 oktober 2008

Bidrag från alliansregeringen

Alliansregeringen brukar då och då angripa den lojala oppostionen för att vara inriktade på mera bidrag i varje läge. Men man är inte så dåliga själva. Här är några av de senaste bidragen regeringen processat fram:
  • 169 miljoner kronor till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
  • 45 miljoner kronor till Boverket och Länsstyrelserna för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv
  • 45 miljoner kronor för forskning om mäns våld mot kvinnor via Brottsoffermyndigheten
  • 30 miljoner till Socialstyrelsen för mera tillsyn av hälso- och sjukvården
  • 10 miljoner kronor för extra tillsyn av barn- och ungdomsvården
  • 52 miljoner kronor till polisorganisationen och Åklagarmyndigheten för att förstärka de operativa insatserna och för att utöka metod- och kompetensutvecklingen när det gäller prostitution
  • 20 miljoner kronor för ökade viltskadeersättningar
  • 600 miljoner kronor under tre år för att höja förskolepersonalens pedagogiska kompetens
  • 2,7 miljarder under tre år för att förbättra för personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
  • 1,8 miljarder extra under tre år för mera yrkesutbildning

Detta är bara ett axplock av alliansregeringens nya utgifter som tillkännagivits under september och oktober. Utgifter som betalas av oss alla skattebetalare.

Många angelägna områden, onekligen. Det finns också ett antal skattesänkningar, jodå. Men man kan inte med bästa vilja i världen spåra någon febril verksamhet för att hålla igen de statliga utgifterna i regeringens egen beskrivning av verksamheten.

Inga kommentarer: