lördag 4 oktober 2008

Elevlyft i Haninge

Från 29 % till över 95 % godkända elever. Det är den remarkabla förbättringen för tredjeklassarna i Klockarbergsskolan i Haninge på det nationella provet i matematik. Den skola som brukade vara den sämsta i Haninge kommun har rusat upp i toppen.

Det är Dagens Samhälle som beskriver de förbättrade resultaten i skolorna i Haninge. Skolans tidigare rektor säger att "Vi hade för låga förväntningar på eleverna".

Gemensamma kunskapsmål för alla och tidiga kunskapstester sägs vara några av nycklarna till förbättringarna i Haninges skolor. Samt att inspirera till en mer spännande undervisning.

Hmmm...är detta nu något exempel på alliansens fyrkantiga skolpolitik? Knappast. Förändringarna inleddes under socialdemokratiskt styre i kommunen.

"Köper man bilden att det är naturligt att barn i Haninge har sämre resultat än barn i Danderyd lägger man ansvaret på barnen och inte på skolan", säger Robert Noord (s) som nu är oppositionsråd.

Ett positivt exempel för fler skolor och kommuner att studera!

Inga kommentarer: