måndag 15 september 2008

Befria politiken från partismen

En god spinoff av den intensiva debatten om FRA-lagen är ökat fokus på ansvar och agerande från enskilda riksdagsledamöters sida. I dagens DN finns en läsvärd artikel som spinner vidare på detta tema, "Partipiskan biter sämre på personvald".

Att flera riksdagsledmöter i skilda frågor hänvisar till sitt personliga mandat och till lojaliteten mot de väljare som kryssat dem är ett ganska nytt och växande fenomen. I grunden tror jag att detta är mycket positivt - inte minst om vi vill ge det demokratiska systemet en nystart.

Av media och annan offentlig debatt får man lätt intrycket att representativ demokrati och partivälde skulle vara synonyma begrepp. Om man inte låter partiets hållning vara starkare än den egna övertygelsen stämplas man som regeringsoduglig. Många hävdar att tydliga politiska partier eller block som ställs mot varandra är enda sättet för att mödosamt angivna röster ska ha ett värde och att nationen ska vara styrbar.

Men egentligen handlar demokrati om ett system för att fatta beslut om frågor som enskilda individer inte kan eller orkar lösa på egen hand. Det finns inget som säger att besluten blir bättre för att de processats genom partiprogram och kongresser. Däremot behöver det finnas ett ansvar hos alla folkvalda att fatta beslut som är bra för medborgarna och landet.

Vi behöver hitta nya vägar för att vitalisera demokratin och bryta loss den från partismens grepp. Ett sätt att göra detta kan vara att skapa nya arenor för samhällsengagemang och idédebatt. Gå gärna in på Fores webbplats och ta en titt.

Inga kommentarer: