måndag 15 september 2008

Fria och villiga

Finns det något mer uppfriskande än människor som ger järnet för en god sak?

Idag trillade ett spännande dokument in i min mailbox; en sammanställning av lärdomar från samverkan mellan frivilliga organisationer och myndigheter för att stödja nyanlända invandrare. Det hela hade blivit verklighet genom en utbildningssatsning av Sveriges Kristina Råd. Många kyrkliga och andra religiösa samfund gör stora insatser, liksom invandrarföreningar, Röda korset, Rädda barnen och andra.

Med tanke på hur häpnadsväckande mycket som görs ideellt är det lite träligt att det får så liten uppmärksamhet. I början av årtusendet motsvarande exempelvis det ideella arbetet mer än 300.000 jobb i Sverige! Och mer än varannan svensk är engagerade i frivilligt arbete.

På något sätt berör detta hela grunden för mänskligheten - människor som har sitt fria val över vad de ska göra med sitt liv, och är villiga att ägna en del av detta åt att stödja och hjälpa andra.

Vad var då lärdomarna? Många och kloka, och en som jag speciellt gillar: att ha en genuin öppenhet för nya lösningar. Något som vi alla behöver träna på.

Inga kommentarer: