fredag 26 september 2008

Helgens Sokrates

Den man som känner matlust, denna man är inte dödssjuk.

Kommentar: Ursäkta det bristande genusperspektivet i citatet, men jag tror det är gångbart för båda könen :)

Inga kommentarer: