torsdag 18 september 2008

Snackbrist

Det ordas för sparsamt. I alla fall inom vården.

En artikel i Dagens Medicin tar upp en analys som landstinget i Östergötland gjort. Det visar sig att en tredjedel av alla anmälningar enligt Lex Maria mellan 2003 och 2006 orsakats av "brist på kommunikation". Det vill säga att framför allt läkarna inte talat tillräckligt med varann om patienterna och deras problem.

För dig som inte är inne i sjukvårdsvärlden så innebär Lex Maria att personal inom vården enligt lag är skyldiga att anmäla om en patient drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Regeringen har liknande problem, i alla fall enligt utbildningsministern, som tidigare menat att en orsak till de låga opinionssiffrorna är "för lite snack och för mycket verkstad".

Finns det månne fler viktiga funktioner i samhället som hämmas av verbal sparlåga?
Kanske dags att införa retorik som ett kärnämne i skolan...

Inga kommentarer: