torsdag 25 september 2008

Var finns ägaransvaret?

Hur kunde det hända? Frågan gäller i detta fall de amerikanska finansjättarnas kollaps. Många ställer frågan, och gott om trovärdiga förklaringar är det ont om.

En av de mer bastanta analyserna jag nyligen hört är kombinationen av brist på ägaransvar hos finansbolagen och den skakiga ägarstrukturen. I många av företagen har de ledande anställda ett dominerande ägarinflytande. Andra finansiellt stora ägare agerar som passiva kapitalplacerare.

Samtidigt har dessa bolagsledningar uppfunnit bonussystem som ger ledande befattningshavare (de själva) guldregn när det går uppåt men riskfritt när det går nedåt.

Alltså ännu ett bevis på att en sund marknadsekonomi behöver både radikalt ökad transparens och kraftigt ökat ägarengagemang.

Inga kommentarer: