torsdag 15 januari 2009

Brittisk terrorånger

Den karismatiske utrikesministern i Gordon Browns regering, David Miliband, går nu ut och ifrågsätter kriget mot terrorismen i en artikel i The Guardian. Han menar att detta angreppssätt i själva verket kan stärka terroristgrupperna.

"The more we lump terrorist groups together and draw the battle lines as a simple binary struggle between moderates and extremists, or good and evil, the more we play into the hands of those seeking to unify groups with little in common. Terrorist groups need to be tackled at root, interdicting flows of weapons and finance, exposing the shallowness of their claims, channelling their followers into democratic politics."

Miliband lyfter fram vikten av att stå för mänskliga rättigheter och applåderar Obamas planerade stäning av Guantanamolägret.

"We must respond to terrorism by championing the rule of law, not subordinating it, for it is the cornerstone of the democratic society. We must uphold our commitments to human rights and civil liberties at home and abroad. That is surely the lesson of Guantánamo and it is why we welcome President-elect Obama's commitment to close it. "

David Miliband lyftes en gång fram politiskt av Tony Blair. Efter Labours stora valseger 1997 utsågs han till chef för Blairs politiska enhet på Downing Street och fick smeknamnet "Brains".

Som bekant var det just kriget mot terrorismen och i Irak som blev Blairs kvarnsten i slutet av hans exceptionella ledarskap. Nu pekar en av hans främsta adepter ut en ny kurs i brittisk säkerhetspolitik.

Inga kommentarer: