fredag 9 januari 2009

Vårdnadsbidrag - ett litet steg...

Egentligen är detta inlägg lite motsägelsefullt. För min mening är att det debatteras alldeles för mycket hur litet eller mycket bidrag olika grupper får. Men i detta fall är det så nära, så uppenbart orättvist och så decennielångvarigt att jag inte kan låta bli att ta upp det.

Ett antal kommuner, bl a Stockholm, har infört vårdnadsbidrag. Riksdagen har gjort detta möjligt. I Stockholm kan man få 3.000 kronor skattefritt varje månad om man är hemma med barn mellan 1-3 år som inte går i förskola. Ett steg - men ett litet - för att skapa mer valfrihet för barnfamiljerna. Helt åt rätt håll.

Om man då har barnet i förskola i Stockholm. I samma åldersgrupp. Då betalar Stockholms stad ca 128.000 kronor per år i "grundschablon" per barn. Det innebär drygt 10.600 per månad om det slås ut på 12 månader. Har man ett barn på dagis betalar man max 1.260 kronor i heltidsavgift. En bit över 9.000 kronor per månad kvar i kommunal subvention.

Kommunen betalar alltså ca 3 gånger så mycket för ett barn som går i förskola som för ett barn som är hemma hos sina föräldrar. Och då kan ändå föräldern till det barn som går i förskola gå ut och jobba och tjäna in pengar.

Så - vårdnadsbidraget är ett litet steg på vägen. Men om nu det offentliga ska stödja småbarnfamiljerna ekonomiskt, så är det en bra bit kvar innan det finns ekonomiskt likvärdiga villkor för en verklig valfrihet.

Inga kommentarer: