torsdag 29 januari 2009

Spännande signaler från Sahlin

Opppsitionens toppkvinna Mona Sahlin stagar ut stegen för en ny färdriktning för Sverige i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Och det är ett delvis ganska oväntat och frimodigt budskap från den största delen av den rödgröna trekanten:

"Kunskap och arbetsro i skolan. Det behövs nya tag för kunskap och kreativitet: Vi säger ja till tidigare betyg – men inte under de allra första skolåren. Fler nationella prov med utvärdering ska kopplas till resursfördelningen. Vi vill skapa arbetsro inte bara i klassrummen, utan också i skolpolitiken. Elever, lärare och föräldrar kan inte ställas inför ständiga ideologiska strider.

I helgen utvecklar vi socialdemokrater även synen på sjukvården på ett vårdtoppmöte. Vi vill att all sjukvård – privat, kooperativ och offentlig, i hela landet – ska nå upp till samma höga kvalitetskrav. Därför vill vi införa en nationell certifiering. Vården ska styras efter behov. Patienten ska ha rätt att välja vårdgivare"

Det är inte direkt vad man hade väntat som grund för ett röd-röd-grönt regeringsprogram. Men onekligen nytänkande. Vad säger Lars Ohly?

Inga kommentarer: