söndag 11 januari 2009

Verklig eller skenbar trygghet

Vilken trygghet på arbetsmarknaden skapar egentligen lagen om anställningsskydd, LAS? Den frågan väcker Magnus Henrekson, professor och vd vid Institutet för Näringslivsforskning, i en debattartikel i DN idag.

Magnus Henrekson tar upp flera exempel på fackliga utsagor om att LAS inte fungerar som avsett:

" Den pågående ekonomiska krisen gör nu att människor blir uppsagda i snabb takt. Vilka får då sluta? Lagen om anställningsskydd (Las) från 1974 slår fast principen "sist in - först ut", det vill säga den som har många anställningsår hos sin nuvarande arbetsgivare sitter säkert.

Enligt uppgifter från PTK refererade i Aktuellt ser det dock inte alls ut på det sättet. I 95 procent av fallen frångås turordningsreglerna. En likartad bild gavs där av IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkäla som sade att avsteg från turordningsreglerna i dag görs "i nio av tio fall". "

I artikeln efterlyses en annan modell som kan skapa trygghet på arbetsmarknaden utan att den nuvarande anställningen är utgångspunkten.

Det vore välgörande med en öppen och konstruktiv diskussion om hur ett system som fungerar och respekteras både av anställda och företag kan skapas. Varför inte hämta lite inspiration från Danmark?

Inga kommentarer: